Schematische weergaven van het perceel - augustus 2018